Welkom

Welkom op onze Wiki!

Wij zijn twaalf studenten uit de Hogeschool VIVES te Kortrijk. Wij volgen allemaal de opleiding Bachelor in de Orthopedagogie. Als opdracht voor het vak informatievaardigheden moeten wij een Wiki aanmaken.

Onze Wiki gaat over de verschillende opvoedingsstijlen. Wij hebben voor dit thema gekozen omdat het goed aanleunt bij onze opleiding en het ons allemaal interesseert. Aangezien opvoedingsstijlen een zeer specifiek thema is, hebben we het opzoekingswerk wat verruimd. We hebben meer rond opvoeding zelf gewerkt.

Iedereen had zijn eigen SADAN-opdracht om aan te werken en onze wiki hebben we samen afgewerkt. Onze wiki hebben we zodanig opgebouwd dat er eerst een welkomspagina is en daarna de voorstelling van de verschillende leden met hun afzonderlijke werken. Daarna zijn er verschillende lijsten waaronder: organisaties, specialisten, vaktermen, bronnenlijst, statistieken en juridische documenten die met opvoeding te maken hebben. In deze lijsten kan je in alfabetische volgorde onze zoekresultaten bij de verschillende onderdelen terugvinden.

groepsfoto.jpg