Juridische Documenten

Jo Vandeurzen

De minister die verantwoordelijk is voor het deel opvoeding is Jo Vandeurzen. Hij is Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Zijn bevoegdheden zijn kinderen en jongeren, gezin en samenleving, ouderen, personen met een handicap, zorg en gezondheid, geestelijke gezondheidszorg, lokaal welzijnswerk- vrijwilligers, werkgelegenheid in de zorgsector, flanders’care en justitiehuizen.

Middenvelden van het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin zijn: weliswaar-welzijns- en gezondheidsmagazine voor Vlaanderen, Kind en gezin, Vlaams agentschap voor personen met een handicap,…

jo-vandeurzen_3.jpg

Op deze Site vind je wetten rond opvoeden.

Kinderrechtencommissariaat

Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement. Die rol maken ze waar door signalen van kinderen, jongeren en professionals te detecteren en om te zetten in concreet beleidsadvies.

De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten van schendingen en waakt over het toepassen en naleven van kinderrechten. Kortweg onderzoek en bemiddeling.

Een tweede belangrijk punt in hun werking is het Advieswerk. Dit verloopt richting Vlaams Parlement, Vlaamse Regering, administraties en agentschappen… Officieel is het commissariaat de erkende vertolker van de rechten, noden en belangen van minderjarigen in het Vlaams Parlement.